O-NET

ประกาศผลสอบ O-NET รวมป.6 ปีการศึกษา 2556


ประกาศผลสอบ O-NET.56 ป.6 เรียงแยกเป็นรายวิชา


ประกาศผลสอบ O-NET รวม ม.3 ปีการศึกษา 2556


ประกาศผลสอบ O-NET.56 ม.3 เรียงแยกเป็นรายวิชา


ค่าสถิติพื้นฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2555 (O-NET) ชั้น ป.6 ค่าสถิติพื้นฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2555 (O-NET) ชั้น ม.3

ประกาศเรื่องข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET ) ประจำปีการศึกษา 2556
ติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจำปีการศึกษา 2556
สมัครสอบระดับเทียบเท่า ม.6 คลิกที่นี่

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย

ข้อสอบและเฉลย O-net ปีการศึกษา 48, 49, 50, 51 UniGang
ได้พยายาม รวบรวมมาไว้ให้แล้วจะได้ไว้ใช้ทบทวน ทั้งสอบตรง และ Onet ครับ
ถ้าโหลด เฉลย แนะนำให้กด คลิกขวาแล้วค่อยกด save  ( 80 mb )
ข้อสอบ  O-net ปีการศึกษา48    เฉลย Download
ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา50     เฉลย   Download
ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา51    เฉลย   Download
ข้อสอบ O-NET 2553
 วิชาภาษาไทย รหัส 01 E
 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัส 02 E
 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 E
 วิชาคณิตศาสตร์ รหัส 04 E
 วิชาวิทยาศาสตร์ รหัส 05 E
 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา / ศิลปะ /การงานอาชีพ รหัส 06 E
เฉลยสุขศึกษาและพลศึกษา / ศิลปะ/การงานอาชีพ รหัส 06 E

ข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2552 (สอบ 4 วิชา 8 กลุ่มสาระฯ) ดังนี้
      (1) 
ภาษาไทย / คณิตศาสตร์                (2) สังคมศึกษาฯ / วิทยาศาสตร์
      (3) ภาษาอังกฤษ / สุขศึกษาฯ               (4) การงานอาชีพฯ / ศิลปะ

                                                                                 

ข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2552 
(สอบ 4 วิชา 8 กลุ่มสาระฯ) ดังนี้
      (1) 
ภาษาไทย / คณิตศาสตร์              (2) สังคมศึกษาฯ / วิทยาศาสตร์
      (3) ภาษาอังกฤษ                                (4) สุขศึกษา / ศิลปะ / การงานอาชีพฯ 
 
ข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2552 (สอบ 6 วิชา 8 กลุ่มสาระฯ) ดังนี้
      (1) 
ภาษาไทย               (2) คณิตศาสตร์            (3) สังคมศึกษาฯ 
      (4) วิทยาศาสตร์            (5) ภาษาอังกฤษ
     (6) 
สุขศึกษา / ศิลปะ / การงานอาชีพฯ
เฉลยข้อสอบ  ม.6  5 วิชาหลัก    Download
 แนวข้อสอบ o-net ป.6  


ที่มา เฉลยonet53 http://www.rn.ac.th/onet_m6_53/index.htm
ข้อสอบ Entrance ปี 2547   Download    มีหลายวิชา เป็น word นะครับ
ขอขอบพระคุณ  http://forum.02dual.com  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น